Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Zakopanem


Jubileusz 40 - lecie Domu Pomocy Społecznej 12.06.2014r.

       W dniu 12 czerwca 2014 roku obchodziliśmy jubileusz 40 lecia funkcjonowania Domu Pomocy   Społecznej im Św Jana Pawła II         w Zakopanem.  Jubileusz ten to wielkie święto oraz okazja do spotkania się i przypomnienia historii . W związku z powyższym jubileuszem     w czwartek 12 czerwca odbyła się uroczysta msza święta z udziałem mieszkańców DPS oraz ich rodzin, pracowników , kierownictwa DPS, samorządowców i zaproszonych gości – przedstawicieli zaprzyjaźnionych DPS-ów oraz sponsorów i wolontariuszy.

         W roku 1974 inicjatorami utworzenia pierwszego Domu Spokojnej Starości na ul. Sienkiewicza 12 b o nazwie „ Biały Domek ”, gdzie wcześniej był żłobek dla dzieci , był Cech Rzemiosł Różnych w Zakopanem. Zrzeszenie to , przy dużym udziale gazety Dziennik Polski         w Krakowie zainicjowało akcję nazwaną w tamtym czasie akcją „ Czynu Serdecznego dla Domu Spokojnej Starości w Zakopanem ”. Wspólnymi siłami uczestnicy tej akcji wyremontowali Biały Domek dla 35 osób. Inicjatorami tej społecznej akcji były poniżej wymienione osoby: ZRZESZONE W CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH: 

1. Czesław Daniec

2. Włodzimierz Kubieniec

3. Stanisław Woźniak

4. Józef Kubit

5. Piotr Zagórski

6. Marian Polek

7. Szczepan Zelek

8. Władysław Suchowian

9. Adam Nowak

10. Aleksander Bereziński

11. Adam i Andrzej Winiarscy

12. Józef Wielocha

13. Jan Dudzik

14. Leszek Głowacki

15. Maciej Daniec

16. Stanisław Ślimak

17. Jan Walkosz

18. Jan Wydra

19. Roman Opitz

20. Józef Steliga

21. Mikołaj Czerski

22. Kazimierz Makowiec

23. Helena Burtan

24. Andrzej Herczak

25. Czesław Kisielewicz

26. Jan Konopacki

27. Zygmunt Stachowski

28. Alfreda Torbińska

29. Marian Sumara

30. Zbigniew Kwarciak.

Darczyńcami i sponsorami wyposażenia tego Domu były instytucje oraz osoby prywatne:

1. Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Delegatura w Zakopanem: - ofiarowali telewizor

2. Delegatura Pracowni Sztuk Plastycznych oraz Zarząd Okręgu Związku Polskiego artystów Plastyków w Zakopanem w osobach : Henryk Burzec Ewa Fajkosz Paweł Karasek Zdzisław Kłosiński Jan Kosiński Maria Kukulska-Gawdzik Zenon Pokrywczyński Anna Rokossowska Zofia Stokowska Władysław Trebunia Arkadiusz Waloch - ofiarowali 17 sztuk obrazów dla upiększenia wystroju domu.

3. Dziennik Polski - Kraków akcja „ Czynu Serdecznego „ Jan Lankosz - komplet mebli stylowych .

4. Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacyno – Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży - telewizor, radio

5. Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska - łóżka rehabilitacyjne z siatkami , szafy, kredens, stół kuchenny.

6. Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarek w Zakopanem - prace porządkowe pomieszczeń

7. Rejon Energetyczny w Zakopanem - wykonanie oświetlenia na drodze do domu OTWARCIE DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI 15 czerwiec 1974 to dzień , kiedy na ulicy Sienkiewicza 12 b zamieszkali pierwsi mieszkańcy w nowo powstałym Domu Spokojnej Starości. Dyrektorem tego domu została Pani IRENA WACHUTA zasłużona działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża w Zakopanem . Uroczystego otwarcia dokonał I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Stefan Gustek a Naczelnik Miasta Lech Bafia podziękował wszystkim za ofiarny wkład w prace remontowo – adaptacyjne a wszystkim darczyńcom za wyposażenie tego domu w najpotrzebniejsze rzeczy .

Wówczas Dom podlegał Wojewódzkiemu Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej w Krakowie i był to 33 dom tego typu  w województwie krakowskim. W dniu 25 listopada 1981 roku mieszkańcy Państwowego Domu Spokojnej Starości w Zakopanem Sienkiewicza 12 b na czas remontu zostali przeniesieni decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie do budynku na ul Żeromskiego 12 o nazwie „ Diana ” dzięki staraniom Pani Barbary Tarnowskiej lekarza, gdzie pozostali do roku 2004.

Od 1990 roku dom stał się samodzielną jednostką budżetową podlegającą Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Od 1991 roku nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej w Zakopanem. W budynku tym przebywało 30 osób w podeszłym wieku. Obecna nazwa Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II istnieje od 2009 roku. Na miejsce w domu pomocy społecznej z roku na rok wzrastała liczba oczekujących. Zapotrzebowanie było bardzo duże , szczególnie wśród osób przewlekle somatycznie chorych. W 2003 roku decyzją władz samorządu powiatowego , rozpoczęto starania o adaptacje budynku szpitala zakaźnego w Zakopanem na ulicy Szpitalna 21. 15 grudnia 2003 roku , po gruntownym remoncie części szpitala zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby domu pomocy społecznej dodatkowo tworząc jednocześnie oddział dla osób przewlekle somatycznie chorych w ilości 32 miejsc. W lipcu 2004 roku przeniesiono mieszkańców w podeszłym wieku z Domu „ Diana ” z ulicy Żeromskiego 12 do budynku byłego szpitala zakaźnego na ul. Szpitalna 21. Od tegoż roku w Zakopanem utworzono decyzją wojewody małopolskiego dom pomocy społecznej dla 32 osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla 30 osób w podeszłym wieku. Ostatecznie dom pomocy społecznej noszący w nazwie imię patrona Świętego Jana Pawła II obejmuje pomocą od 2010 roku 70 osób w tym 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz 45 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dyrektorami Domu Pomocy Społecznej na przestrzeni lat byli:

1) Irena Wachuta

2) Elżbieta Szteliga

3) Wiesława Małyska

4) Krystyna Poćwiardowska

5) Eugeniusz Cygan

6) Jan Bachleda Dorcarz

7) Maria Czernik od sierpnia 2009 - do nadal

To był wspaniały pomysł, żeby utworzyć taki dom. Dziękujemy dzisiaj Za „Dom”, a nie za Ośrodek Pomocy Społecznej. Wiele osób poznało tutaj, jak funkcjonuje prawdziwy „Rodzinny Dom” .


powrót